СПЕЧЕЛИ ЧИСТО НОВ АВТОМОБИЛ

Hundai, i10

    и още награди
SAMSUNG 32 TV
SAMSUNG 32" TV


10 броя
4G мобилен телефон
4G мобилен телефон


30 броя
Polaris приемник
Сателитна Телевизия

Тримесечен абонамент плюс предоставяне на необходимото оборудване за ползване.
400 броя
Участие

В играта могат да вземат участие всички лица, които са навършили 18 години към датата на попълване на електронния талон за участие, са попълнили електронен талон за участие според регистрационната форма, публикувана на Интернет сайт: www.specheli.eu и са заявили съгласие за участие в Играта.

Играта се провежда с рекламна цел. Участието в Играта не е обвързано с покупка на стоки или услуги.

* Участниците спечелили абонамент за цифрова телевизия, получават:

- Безплатно оборудване за ползване - HD ( High Definition ) декодиращо у-во, собственост на Оператора и сателитна антена - 60 см.

- Абонаментни такси за Стандартен пакет + Премиум пакет + Макс Спорт ( 209 тв програми ) за основен приемник за период три календарни месеца + текущия на включването ( от датата на сключване на договора до края на календарния месец ).

- Изисква се ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН монтаж от "Polaris Media" ЕООД, който печелившите получават БЕЗПЛАТНО.

- Сключва се договор без срочен ангажимент. След изтичане на месеците, за които се отнася наградата, абонатът може да върне предоставеното му оборудване в пълен комплект или да продължи да го ползва, като заплаща месечна такса по цени съгласно актуалната към момента ценова листа на оператора.


ПОПЪЛНИ ФОРМАТА ЗА УЧАСТИЕ И ИЗПРАТИ ДАННИТЕ

ИМЕ:

ТЕЛЕФОН:

НАСЕЛЕНО МЯСТО:

Всички полета са задължителни

  съгласен съм с правилата на Есенната игра
С участието си в томболата участниците се съгласяват с настоящите укловия и правила в това число за предоставяне на личните си данни, съгласно изискванията.
Период на провеждане на играта: От 00:00 ч на 01.11.2021 г. до 31.12.2021 г.BG Top Music

организатор и медиен партньор
основен партньор

TV+ Хоби ТВ
Медийни Партньори